CH CZ
Forum Plus
CH CZ

KALENDÁŘ

Forum M+
~ Astrologie & Numerologie ~

S velkým respektem jsem studovala tyto vědy a dodnes porovnávám to, co já sama vidím, s informacemi, které mně tato vědění dávají k dispozici.

Důležité je si uvědomit, že astrologické a numerologické rozbory nám jen nastiňují náš potenciál, možnosti a šance.

V okamžiku narození byly na nebi planety v jisté konstelaci a spolupůsobení jejich vibrací vytvářelo astrologický obraz, podle kterého obdržíš sdělení o tvých ambicích. Tvá svobodná vůle a ty sám máš šanci konat, měnit a cílevědomě tvůj život ovlivňovat. Tato vědění ti podávají rady, vysvětlení a slouží k rozšiřování tvého vědomí.

Dříve pomocná síla vládců tohoto světa, může být dnes i tobě pomocnou silou.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Intuice - Iluze - Projekce ~

Úkoly / Zaměření semináře

 • Funkce našeho mozku a naše chování
 • Zákonitosti s ohledem na stará učení a vědecká poznání
 • Přístup k vlastní intuici
 • Uvědomit si a cítit rozdíl mezi intuicí a iluzí
 • Co je projekce?
 • Rozpoznání a rozšíření vědomí

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Karma & Reinkarnace ~

Existují minulé životy?
Je život po smrti?

Narodím se, či bude část mé energie v jiném lidském těle, anebo budu zvířetem?

Kdo z nás to ví?

Napojíme-li se na určité úrovně, objeví se nám různé scény.
Pronikáme do hloubek (nebo výší?) a stáváme se svědky obrazů, filmů, které k nám hovoří.

Kde se pohybuji teď?

Jsou tyto obrazy symboly a řečí mého nitra, nebo je to napojení na sféry, do kterých smíme my lidé proniknout, abychom pochopili..

CO JE TO KARMA?
Dostávám, co si zasloužím a existuje spravedlnost tak, jak já si ji představuji?

Zajímavý seminář a pronikání do neznámých světů, které dává smysl a pomáhá naši existenci, náš vývoj a naše úkoly chápat.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Komunikace ~

Rétorika
Schopnost vyjádřit city
Když se dva hádají, směje se ten třetí
Proč se v určitých situacích zlobím? Chápu svou motivaci a původ svého vzrušení, agrese či vzteku?
Která část ze mně hovoří?:
Mužská – bojovná anebo ženská – citlivá a něžná?
Nedostala jsem uznání od svého otce?
Určovala máma, co mám říkat, co mám jít studovat?
Byl/a jsem v dětství chválen/a?
Směl/a jsem doma své názory vyjádřit?
Byl/a jsem samotář/ka?
Sebevědomí, sebeláska, uznání, úspěch a neúspěch, tlak sám/a na sebe, stres.
Najdeme a najdeš důvod, původ, způsob a řešení.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Léčivé prostředky ~

Po dvaceti letech aktivní činnosti v oblasti profesionálního léčení se s vámi ráda podělím o své znalosti a zkušenosti:

PYRAMIDY
Jejich léčivá síla a praktické užití. Teorie, praxe a konfrontace s pyramidální energií.

KAMENY / LÉČIVÉ ROSTLINY / BARVY & FORMY

DÝCHÁNÍ / TĚLESNÉ CVIKY

LÉČIVÉ MEDITACE

Během kurzu určíme i pro tebe vhodné metody a pomůcky.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Malování & Psychoterapie ~

Obrazy vyjadřují naše pocity, jsou to slova duše.

Mnohdy i podobenství a vyprávění v barvách a formách nám vysvětlí více než rozhovor.
Při pozorování obrázků se dotýkáme iracionálních sfér a esenciálního světa. Cítíme autora, jeho rozpoložení – dotýkáme se ho..

Při malování se uvolníme a bezprostředně se spojíme s našim podvědomím.

Malování nám pomáhá k napojení na naši kreativitu a k propojení obou mozkových hemisfér.

Pozoruješ obrazy a sdělení tvého vnitřního hlasu..

Barvy hovoří k nám lidem, a každý z nás je cítí jinak. Proto neexistuje šablona ani recept, jak je všem stejně vysvětlovat.

Individuální analýzy tvých barev, linií a vzniklých kreseb tě sblíží s tvým vnitrem, tvou duší a tvým podvědomím.

Zažiješ pocity štěstí, osvobození a pochopení.

Budeš konfrontován se svými potřebami a tužbami, budeš cítit sám sebe…

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Medium ~

Mé schopnosti jsem zdědila po mých českých, maďarských a rakouských předcích.

Moje česká prababička z Podkrkonoší, kam se zařazují i prvopočátky spirituálního vývoje v Evropě, pocházela z Keltů a jednoho z největších slovanských hradišť ve střední Evropě.
Byla médium a já směla sdílet v tichosti její blízkost.

Dvakrát jsem už byla na cestě ke břehu zemřelých a "nechtěla" se mezi živé po střetnutí se světlem krásných vibrací vrátit.

I proto nemám už strach ze smrti.

Nebojím se ani cítit a vnímat zemřelé.

Přijímám v pokoře poselství a informace, které dostávám.

Nastal-li už i pro tebe ten správný čas, dozrál/a jsi v tvých procesech až sem, že rozumíš potřebným zákonitostem, chápeš pokoru a vyšší smysl žití?
Uctíváš lásku k bližním a je tvé srdce beze strachu otevřené?

Tak tě ráda na tomto semináři přivítám.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Milování ~

SEX – SEXUALITA – MILOVÁNÍ

SEX
Tabu téma v mnohých společnostech a mnohých kulturách, kult a stěžejní téma v jiných zemích a společenských vrstvách.

SEX, ta studnice mládí, orgasmus pro okamžik zapomnění, sexuální akt, sloužící uvolnění a přinášející radost.

SEX jako nástroj ovládání, či být sexem ovládán.

Sex jako závislost, anebo kreativní zážitek.

Sex, akce našich hormonů v paktu s libidem a prožitkem rozkoše a vášně.

Sex, chtíč, který lákají divoká dobrodružství.

Sex, zkoumání hranic a sebepoznávání.

Sex, akt smíření, výlevu agrese, způsob komunikace či vyjádření touhy.

SEXUALITA
Energie těla, duše a ducha, sdílená ve dvou.

Výměna, proudění, akce a reakce, harmonie a disharmonie, prožívané skrze naše těla.
Sexualita, která funguje a jiná, která už přestala žít.

Láska ve dvou, která neposuzuje, a kdy si navzájem vycházíme vstříc našim potřebám.

MILOVÁNÍ
Mít se rádi bez ohledu na kila a povrchní hodnoty.
Vnímat duši druhého a mít ho rád za to, jaký je, a že je.

Schopnost cítit sám/a sebe skrze milovanou bytost a opětovat vzápětí prožitek lásky vícekrát.

Brát a dávat, a nevědět kolik, ztratit pojem času a jen být..

Budeme se učit – jako ve škole – znát reflexní body a propojení orgánů a jejich vyústění ve vagíně a penisu?
Co víš o 9 stupních orgasmu ženy, tvých sexuálních, tělesných blokádách, injakulaci atd..

UMĚNÍ MILOVAT & Rozšíření vědomí

 • prožitek extáze, vyšší vibrace
 • osvobození se na více úrovních
 • duchovní růst
 • emocionální zrání
 • transformační procesy
 • spojit se s Bohem
 • tělo – nástroj radosti a lásky

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Partnerství & Single ~

V dnešním světě žije až přespříliš lidí opuštěně a nedobrovolně jako single.

Jenom málo z nás je opravdu šťastných, když nemají partnera, kterého by mohli obejmout, opřít se o něho a žít s ním v láskyplném vztahu.

Ano, v našem životě prožíváme i fáze, kdy se nacházíme a uvědomujeme si, kdo jsme a jaké máme potřeby.

Být schopný žít i nějakou dobu sám je často důležitým procesem.

Ti, kteří mají potíž vztahy navazovat a udržet, vyhledávají dnes častěji než tomu bylo dříve pomoc a pracují na sobě, aby se zbavili strachu a faktorů, které jim pro harmonické partnerství brání.

DĚTSTVÍ
Zranění z dětství, chybějící jeden z rodičů, důvěra či vzor, to vše se stává příčinou neschopnosti mít vztah.

SMÍR, POCHOPIT & ODPUSTIT
Chápat rodiče, jejich situaci a témata, se kterými se více či méně úspěšně potýkali a odpustit jim, když nás to ranilo, i to je důležité na cestě ke šťastnému partnerství.

SEBELÁSKA
Mít rád sám/a sebe a odpustit i sobě a cítit svou duši, to hraje velkou roli.

KOMUNIKACE
Nebát se vyjádřit, sdělit své city a názory tak, aby mně jiní rozuměli.

Dívat se na sexualitu jako zdravou součást vztahu, obohacení života a radost.

Pomocí různých metod a technik se přiblížíš svému nitru, abys našel/našla kontakt sám/a k sobě a uvědomil/a si, kde jsou řešení a ta správná cesta.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Psychomatika a sebeléčení ~

Vezmu tě do náručí:
jako jednotu těla-duše a ducha.
Vezmi se do náručí..

Když tě bolí srdce, tak se zamysli, co tě trápí.
Když tě zabolí noha – kam nechce jít?

Nehovoří s námi naše duše pomocí těla?

Podíváme se na tvé tělo – co nám říká?
Individuální analýzy, práce s tvými blokádami na fyzické i psychické úrovni.

Otvírání tvé sebeléčivé energie v rukách, mediální práce a otevření třetího oka.

Pochopíš a ucítíš.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Rodinné konstalace & Tvoji předchůdci ~

Kde se teď nacházím?

Jak žiji?

Je to můj život anebo žiju podle vzoru mé matky a nebyl/a jsem zatím schopný/á svému otci od srdce odpustit?

Hodně často přicházejí ke mně klienti a míní:
“ Já jsem odpustil/a. “

Po krátkém testu bývají překvapeni.
Zjistí, že “ odpuštění “ proběhlo jen v hlavě.

Neklid naší duše nás nenechává spát, nedovolí nám být šťastnými.

Příběhy a životy mých rodičů a předchůdců mi mohou mnohé prozradit i o mně samém.

Výchova, vzory a normy chování, má přesvědčení, fixní představy a přání – kde mají původ?

Různé metody ti pomohou mnohé objasnit na tvé cestě sám/a k sobě .

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Rodokmen & Dědictví rodu ~

My všichni jsme se narodili do jedné rodiny s jejími osudy a předky.

Dědíme tělesné znaky a když se seznamujeme s příběhy našich prarodičů, nacházíme i souvislosti a mnohdy se náš osobní obraz v zrcadle jakoby osvětlí.

Je dobré znát náš genetický materiál, tendence i nemoci, ale je důležité tyto pochopit v rámci psychosomatického procesu.

Pomůžu ti najít klíč k tématům a úkolům, které v sobě nosíš.

Seznámím tě se zákonitostmi rodokmenu a pomocí mých schopností se střetneš se svými předky.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Sebeláska ~

Měj rád sám sebe a pak Tě budou mít rádi i druzí..

Čím více máš rád sám sebe, tím více uctíváš našeho stvořitele, matku a otce a Boha v nás.

Mít se rád, odpustit si, akceptovat, být vděčný, žít rád..

Být pozorný, chápat motivaci svého chování, příčiny a důsledky.

Být upřímný a otevřený pro nové.

Cítit s ostatními, vědět, že vím.

Otevřít své srdce a nebát se – důvěřovat.

Definovat pokoru a žít s pocitem pradůvěry.

Láska je velká léčitelka – velká síla – silný hlas přírody a přirozenosti v nás.

Skrze tebe cítím a prožívám sebe. Cítím vděk a lásku.

Skupinová práce, která obohatí tvůj život a ty se přiblížíš ke své duši a duši jiných.

Už nebudeš sám.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Semináře ~

PSYCHOANALÝZA & INTUICE

Rozšíření vědomí:

 • funkce mozku a naše chování
 • poznávání vnitřních mechanismů

Otevření přístupu k vlastní intuici:

 • stanovení tělesných blokád
 • rozpoznání emocionálních blokád
 • určení metod k odbourání blokád

Seznámení se s pomocnými metodami

Setkání s tvou rodovou ságou

Nejnovější vědecké poznatky

Cíl:
Vytvoření individuálního programu pro Tebe

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Seminář léčitelů ~

Každý z nás má v sobě sebeléčící síly.

Někteří z nás v sobě nosí léčivé energie a schopnost léčit dotykem, rukou a jinými způsoby.

Obsah kurzu:

 • otvírání léčivých kanálů
 • seznamování se s vlastním tělem
 • odstraňování blokád
 • základy duchovní práce
 • léčivé metody
 • léčivé prostředky

Tyto kurzy nabízím na různých úrovních.
Každý se může zúčastnit.
Skupiny volím cílevědomě podle znalostí účastníků a jejich schopností.
Program je pokaždé přizpůsoben úrovni, určení a poslání jednotlivců.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Strach & rozvoj osobnosti ~

Strach nám brání v rozvoji, strach nás svazuje a nedovoluje jednat.

Rozpoznej příčiny tvého strachu:

Jaký byl tvůj porod?
Jak prožívala tvá maminka své těhotenství?
Co ti utkvělo z dětství, anebo jsou tvé zážitky jako vymazané?

Pronikneme do Tvého podvědomí, zvolíme metody, které nám pomohou se přiblížit k tvé duši.

Tvé nitro k nám bude hovořit.

Máš obavy z konfrontace s tvým vlastním strachem?

Už i odvaha přijít ti pomůže k prvním krůčkům na tvé vlastní životní cestě, při tvém uplatnění se a tvé seberealizaci.

Budeš žít.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Tarot & Symbolon & Procesové karty ~

Kdo k nám přinesl TAROTOVÉ KARTY? Zůstaly tu z Atlantidy, proč jsou zobrazeny na stěnách pyramid? Přiblíží nám planety na nebi a řeč astrologie.
Ukazují nám v obrazech, kde se právě nacházíme v našich procesech, poradí a vysvětlí.

SYMBOLON & SYMBOLY

Barvy, obrázky, formy a vyobrazení tvoří energetické posly, které cítíme, a to i bez znalosti textů a numerologie.
Vnímáme je na určitých úrovních.

Iracionální svět a naše, nám vrozené mediální schopnosti a vlohy, jsou prostřednictvím těchto poslů aktivovány.

PROCESOVÉ KARTY
ti poví, co máš činit bezprostředně, abys dosáhl/a, co si přeješ ty a tvá duše.

Uvědomíš si, že existuje něco mezi nebem a zemí a otevřeš se dimensím, kterých se dotkneš.

Přijď se naučit, vidět “ třetím okem “ a uvědomit si, že i když něčemu nevěříš, tak to neznamená, že to neexistuje.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Tělo & energie ~

Jsi často unaven/a?

Nemáš na nic chuť, nic tě nebaví?

Chybí ti motivace?

Jednou tě zabolí tam, podruhé jinde, připadáš si jako hypochondr?

Na stejném místě v těle se objevuje opakovaně bolest a nemůžeš jo odstranit?

S pomocí počítačového systému z USA se podíváš na své tělo. Uvidíš blokády, nedostatečná prokrvení a více.
Budeš moci ale také pozorovat i vlivy okolí a tvých myšlenek na stav a chování tvého těla.
Tyto reakce budou viditelně zaznamenány.

Společně najdeme příčiny a konstruktivní řešení. Pomůžeme tvému tělu a tvé mysli.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Terapie malováním ~

Nabízím různé formy terapií malováním:

MALOVÁNÍ & PSYCHOANALÝZA

MALOVÁNÍ & RODINNÉ KONSTALACE

MALOVÁNÍ & STRACH

MALOVÁNÍ & PŘEKONÁNÍ BLOKÁD

MALOVÁNÍ & PROCES SEBEPOZNÁVÁNÍ

MALOVÁNÍ & PARTNERSTVÍ

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Transformace ~

ROZVOJ OSOBNOSTI

 • Sebepoznání
 • Konfrontace
 • Komunikace
 • Rétorika
 • Kontakt s duší
 • Můj potenciál
 • Mé poslání

Čeká na Tebe práce na více úrovních, rozbor aktuální situace a konkrétní řešení

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Transformace & Astrologie & Numerologie ~

Před několika deseti tisíci lety bylo už astrologům známé, jakou roli hrají planety se svými vibracemi v našem životě.

Věděli, že postavení měsíce nám zaručuje stabilitu, roční období a úrodu.

Astrologové již tenkráte hovořili o 3000 “ době temna “ a o roce 2000, o Uranově epoše.

My žijeme v době TRANSFORMACE a tempo se zrychlilo, což si i uvědomujeme.

Toto vědomí je důležité integrovat do našeho života.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Tvé vnitřní dítě & Tvá vnitřní žena & Tvůj vnitřní muž ~

VNITŘNÍ DÍTĚ

 • tvá sensibilita
 • tvá zranitelnost
 • spontanita
 • připravenost na sobě pracovat

Potkáš své vnitřní dítě, ucítíš sám/a sebe.

Jak ti je teď a tady?

VNITŘNÍ ŽENA
Jak se daří tvému srdci? Jak žiješ emocionálně?
Máš na sebe čas? Cítíš se?

VNITŘNÍ MUŽ
Jednáš?
Bráníš se? Bereš si prostor? Raduješ se, anebo jen pracuješ?
Žiješ ve stresu a nenacházíš klid?

Vezmi si čas, daruj ho své duši, svému já a nahlédni do svého nitra.

Nechceš být unavený a nemocný? Tak tomu věnuj čas teď.
Žiješ sám a nemůžeš najít partnera, anebo jsi v partnerství nešťastný/á.

Přijď se podívat proč a řešit.

Těším se na tebe!

Forum M+
~ Vědomí & Transformace ~

OBSAH:

T E L E P A T I E
Základy / Pravidla / Praktická cvičení

R E I N K A R N A C E
Profil mé osobnosti z hlediska reinkarnace. Střetnutí se s energií, ze které jsem vzešel. Sebepoznání.

R E G R E S E
Spojení s podvědomím, léčivé meditace.

DALŠÍ TÉMATA:
Strach / Úspěch / Zázraky / Osvobození se od blokád a starých vzorů

Těším se na tebe!